PROCESSEN

PROCESSEN


1. Uppstart

Ett samtal, ett första möte på plats och ett frågeformulär utgör uppstarten.


2. Insamling

Sen tas bilder, uppmätningar görs och jorden kollas. Ibland kan även lantmäteri, ledningskoll och kommun behöva kontaktas. Tillsammans utgör detta underlag till nulägesplanen.


3. Skissfas och förslag

Nulägesplanen blir sen utgångspunkt för analyser som leder fram till skisser, motiveringar och inspirationsbilder. Det är här idéerna och lösningarna kommer till.


4. Slutfas

Förslaget stäms av och efter att vi är överens tas en illustrationsplan i skala 1:100 med växter och tillhörande beskrivningar fram.


Ritningar
Illustrationsplanen är en noggrann planritning med växters fullvuxna storlekar. Du kan även få ritningen i valfri skala.
• En markplan, som underlättar uppmätning i anläggningsskedet, kan också tas fram. I den visas de hårda materialen samt planteringsytor utan växter.  

• En planteringsplan och en lista över antal växter kan också tas fram.

Lantmäteriet
Som fastighetsägare kan man logga in på lantmäteriet med bankid och ladda ner de ritningar som kan finnas på din fastighet. Klicka här.


Ledningskollen
Här kan man få information om vilka ledningar som finns och var de ligger översiktligt. Klicka här.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna