TRÄDGÅRDSDESIGN

TRÄDGÅRDSARKITEKT

TRÄDGÅRDSRITNING

En trädgårdsritning är ett användbart verktyg. Utemiljöer kan vara komplexa där nya idéer inte alltid låter sig visualiseras på ett självklart vis.

Att väga in kundens önskemål, behov och känsla för platsen, där helhet är lika viktigt som val av växt och årstiders skiftningar, är basen i yrkesutövandet.

Att ta hänsyn till platsens förutsättningar, relatera till byggnader och omgivning eller att upplysa om lämplig planterings- och beskärningsperiod är också självklara delar av processen.


Priser (inkl moms)
Hel trädgård ca 15 000 – 20 000:-
Del av trädgård ca 7 000 – 15 000:-
Reseersättning 40:-/mil

Priserna är ungefärliga och beror på platsens storlek och komplexitet.


De flesta uppdrag börjar med en konsultation. Väljer du att gå vidare med en ritning med det vi samtalat om, får du ett pris på plats. Konsultationen omvandlas då till ett inledande möte.

KONSULTATION

KONSULTATION

Under en konsultation får du tips och råd samt svar på dina frågor. Kanske är tomten uppvuxen men vet inte var du ska börja eller vilka växter det är. Eller är det tomt på innehåll och en utmaning av den anledningen. Vissa är noviser, andra kan mycket men behöver ett bollplank eller en second opinion.


Priser (inkl moms)

Konsultation ca 45 min, 995:-
Reseersättning 40:-/mil.


Överväger du behovet av en ritning eller om det räcker med en konsultation? De flesta trädgårdsdesign uppdrag börjar med en konsultation. Väljer du då att gå vidare med en ritning med det vi samtalat om, får du ett pris på plats och konsultationen omvandlas då till ett inledande möte.
Du kan också välja konsultationer i olika stadier av ditt projekt beroende på behov och vilka planer som finns.


VÄXTBESTÄMNING

VÄXTBESTÄMNING

Du är nöjd med hur utemiljön ser ut men vet inte vad det är för växter eller hur de ska skötas. Det fungerar som en konsultation och du antecknar själv.

Du kan också välja att få gjort en skalenlig ritning i form av en nulägesplan med växtnamn på svenska och latin.


Priser (inkl moms)

Konsultation ca 45 min, 895:-
Nulägesplan. Pris lämnas på plats och beror på platsens storlek och komplexitet.

Reseersättning 40:-/mil.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna